• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima  ZP/PN/04/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima  ZP/PN/04/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima  ZP/PN/04/2015
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima  ZP/PN/04/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima  ZP/PN/04/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima  ZP/PN/04/2015

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima ZP/PN/04/2015

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   27-02-2015 r.