• Zmiana zasad przeliczania kolejnego terminu donacji.
  • Zmiana zasad przeliczania kolejnego terminu donacji.
  • Zmiana zasad przeliczania kolejnego terminu donacji.
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zmiana zasad przeliczania kolejnego terminu donacji.
  • Zmiana zasad przeliczania kolejnego terminu donacji.
  • Zmiana zasad przeliczania kolejnego terminu donacji.

Zmiana zasad przeliczania kolejnego terminu donacji.

Zgodnie z zalecenimi na Narodowego Centrum Krwi, przerwa między donacjami liczona będzie od dnia donacji (dzień donacji jest dniem 1), a kolejna donacja moze odbyć się w dniu nastepującym po zakończeniu przerwy (w przypadku odstępu 4 tygodniowego kolejna donacja moze mieć miejsce w dniu 29) - np. donacja płytek w dniu 11.04.2019 - najszybszy możliwy termin ponownego oddania to 09.05.2019.