• Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych
  • Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych
  • Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych
  • Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych
  • Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych

Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych

Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/15/2014

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.