• Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot
  • Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot
  • Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot
  • Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot
  • Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot

Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot ZP/PN/24/2018

  1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl, bezpośdreni adres dostępu:  https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.