• W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi
  • W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi
  • W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi
  • W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi
  • W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi

W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi

Organizator szkolenia: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

tel.: 22 514 60 32

 

Informujemy, że z dniem 01.02.2015 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Nowy numer: 07 1130 1017 0020 1467 2820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego

I.    2. dniowe  szkolenie w zakresie podstawowywm lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w szpitalu i/lub kierowników szpitalnych banków krwi

   Terminy szkoleń:

        1.  26  -  27.03.2018 r.
        2.  08  -  09.10.2018 r.

1. dniowe szkolenie w zakresie uzupełniającym lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w szpitalu i/lub kierowników szpitalnych banków krwi

   Termin szkoleń:

        1.  27.09.2018 r.

II.   Szkolenie dla pracowników szpitalnych Banków Krwi

   Terminy szkoleń:

  1.  15.02.2018 r.
  2.  11.10.2018 r.

Szkolenia w zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi realizowane są w siedzibie głównej RCKiK w Warszawie, ul. Saska 63/75 -
sala wykładowa obok szatni (wejście od ul. Nobla 2), rozpoczęcie zajęć - godz. 9.00
tel.: 22 514 60 32

Regulamin szkoleń

W zakresie działalności szpitalnych Banków Krwi

Załącznik 1 - lekarze podst

Załącznik 2 - lekarze uzup

Załącznik 3 - pracownicy