• Usługa kompleksowego ubezpieczenia
  • Usługa kompleksowego ubezpieczenia
  • Usługa kompleksowego ubezpieczenia
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Usługa kompleksowego ubezpieczenia
  • Usługa kompleksowego ubezpieczenia
  • Usługa kompleksowego ubezpieczenia

Usługa kompleksowego ubezpieczenia

Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2014/2015 II ZP/PN/19/2014

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Unieważnienie postępowania  13-10-2014 r.