• Usługa kompleksowego ubezpieczenia
  • Usługa kompleksowego ubezpieczenia
  • Usługa kompleksowego ubezpieczenia
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Usługa kompleksowego ubezpieczenia
  • Usługa kompleksowego ubezpieczenia
  • Usługa kompleksowego ubezpieczenia

Usługa kompleksowego ubezpieczenia

Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2014/2015 ZP/PN/19?2014

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Unieważnienie postępowania   03-10-2014 r.