• Sprzedaż i dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej
  • Sprzedaż i dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej
  • Sprzedaż i dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej
  • Sprzedaż i dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej
  • Sprzedaż i dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej

Sprzedaż i dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej

Sprzedaż i dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej, w celu uzyskania końcowych składników : FFP, ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych, kożuszka leukocytarno- płytkowego wraz z dzierżawą niezbędnego wieloprogramowego urządzen

  1. Ogłoszenie o wszczęsciu postępowania,
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Pytanie i odpowiedź do SIWZ.
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.