• Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych
 • Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych
 • Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych
 • Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych
 • Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych

Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych

Sprzedaż i dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „BANK KRWI” na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1  13-05-2014.
 4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2   14-05-2014.
 5. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3  15-05-2014.
 6. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 4  16-05-2014.
 7. Nowy wzór umowy - załącznik nr 9.
 8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.