• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji biologicznych czynników zakaźnych w KKP w osoczu będące integralną częścią posiadanego systemu do redukcji patogenów ZP/PN/10/2014

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  22-07-2014 r.