• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych ZP/PN/07/2019

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1.

4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.

5. Informacja z otwarcia ofert.