• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych ZP/PN/17/2014

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ I 05-09-2014.
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.