• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2014

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Pytanie i odpowiedź do SIWZ   08-04-2014.