• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet - do oznaczania Hb we krwi na analizatorze HemoCue HB 201+ i HB201 DM, do oznaczania niskiej zawartości Hb w nadsączu, krew kontrolna oraz akcesoria ZP/PN/14/2014

  1. Ogłoszenie o przetargu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Pytania o odpowiedzi do SIWZ  13-06-2014 r.
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.