• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej ZP/PN/18/2014

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Pytanie i odpowiedź, sprostowanie do SIWZ 25-09-2014.