• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej ZP/PN/03/2019

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1