• Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego
  • Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego
  • Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego
  • Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego
  • Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego

Serwis pogwarancyjny oprogramowania systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/WR/22/2017

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.