• Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce Rh ujemnej od dnia 1 stycznia 2018 roku będzie świadczeniem gwarantowanym.