• Rejestracja kadydatów na dawców szpiku kostnego
 • Rejestracja kadydatów na dawców szpiku kostnego
 • Rejestracja kadydatów na dawców szpiku kostnego
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Rejestracja kadydatów na dawców szpiku kostnego
 • Rejestracja kadydatów na dawców szpiku kostnego
 • Rejestracja kadydatów na dawców szpiku kostnego

Rejestracja kadydatów na dawców szpiku kostnego

Aby zostać dawcą szpiku należy:

 1. Spełnić warunki kwalifikujące do oddania szpiku 
 2. Zgłosić się na badanie lekarskie oraz oddać próbkę krwi na typowanie antygenów układu HLA do:
 • Siedziby RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75
 • Terenowych Oddziałów RCKiK w Warszawie
 • Punktów Poboru podczas akcji krwiodawstwa na terenie województwa mazowieckiego 

oraz wypełnić „Oświadczenie woli o wpisanie do CRNDSiKP” (Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej)

Po zbadaniu i wykluczeniu współistnienia chorób dyskwalifikujących, jako dawcę zostanie pobrana próbka krwi w celu oznaczenia antygenów HLA, które stanowią indywidualną zgodności układu tkankowego każdego człowieka. Wszystkie wyżej wymienione informacje będą przekazane i zarejestrowane, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w CRNDSiKP. Wyniki badań HLA dawców zostaną przekazane do światowej bazy BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide) jak również będą udostępniane ośrodkom transplantacyjnym na całym świecie, które poszukują dawców dla swoich chorych.

W momencie, gdy dawca wykaże wstępnie zgodny układ tkankowy z potrzebującym pacjentem, będzie to oznaczało, że może zostać dawcą szpiku i rozpocznie się procedura doboru.

Więcej informacji na stronie www.poltransplant.org.pl 


Należy pamiętać, że w przypadku zmiany decyzji odnośnie chęci oddania szpiku potencjalny dawca powinien powiadomić niezwłocznie CRNDSiKP celem skreślenia go z listy dawców szpiku.