• Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów

Rejestr kontaktów

Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Za okres od 01.07.2015r. do 31.12.2015r.

Rejestr.pdf