• Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów

Rejestr kontaktów

ZALECENIE MINISTRA ZDROWIA z dn.24.02.2010

w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów
zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Za okres od 01.07.2020r. do 31.12.2020r.

Do pobrania - Rejestr.pdf