• Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów
  • Rejestr kontaktów

Rejestr kontaktów

Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Rejestr.pdf