• RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75
  • RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75
  • RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75
  • RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75
  • RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75

RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Warszawie

ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa

 

Uprzejmie informujemy, że od 26.10.2020 r. 
następuje zmiana godzin rejestracji dawców 

Rejestracja dawców krwi pełnej

poniedziałek – piątek: 7.00 – 16:00

sobota: 7.00 - 14.00
 

Rejestracja dawców płytkowych

poniedziałek – piątek: 7.00 – 13.30

sobota: 7.00 - 12.00

 

Rejestracja dawców osocza po uzgodnieniu telefonicznym: 22 514 60 26

 

Zmiany w organizacji pracy w siedzibie RCKiK w Warszawie w 2020 r. :

24.12.2020 r. - rejestracja dawców do godz. 12.00
31.12.2020 r. - rejestracja dawców do godz. 12.00