• RCKiK w Warszawie pilnie poszukuje lekarzy do kwalifikacji krwiodawców w RCKiK w Warszawie oraz w OT w Płocku i Nowym Dworze Mazowieckim.
  • RCKiK w Warszawie pilnie poszukuje lekarzy do kwalifikacji krwiodawców w RCKiK w Warszawie oraz w OT w Płocku i Nowym Dworze Mazowieckim.
  • RCKiK w Warszawie pilnie poszukuje lekarzy do kwalifikacji krwiodawców w RCKiK w Warszawie oraz w OT w Płocku i Nowym Dworze Mazowieckim.
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • RCKiK w Warszawie pilnie poszukuje lekarzy do kwalifikacji krwiodawców w RCKiK w Warszawie oraz w OT w Płocku i Nowym Dworze Mazowieckim.
  • RCKiK w Warszawie pilnie poszukuje lekarzy do kwalifikacji krwiodawców w RCKiK w Warszawie oraz w OT w Płocku i Nowym Dworze Mazowieckim.
  • RCKiK w Warszawie pilnie poszukuje lekarzy do kwalifikacji krwiodawców w RCKiK w Warszawie oraz w OT w Płocku i Nowym Dworze Mazowieckim.

RCKiK w Warszawie pilnie poszukuje lekarzy do kwalifikacji krwiodawców w RCKiK w Warszawie oraz w OT w Płocku i Nowym Dworze Mazowieckim.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie pilnie poszukuje lekarzy do pracy w RCKiK w Warszawie oraz w Oddziałach Terenowych w Płocku i Nowym Dworze Mazowieckim do kwalifikacji krwiodawców. W Płocku głównie podczas akcji wyjazdowych.

Wymagania: dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim, prawo wykonywania zawodu lekarza.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bądź na podstawie umowy-zlecenia.

Kontakt telefoniczny Karina Solecka 22 5146007