• Posiłek regeneracyjny dla krwiodawców
  • Posiłek regeneracyjny dla krwiodawców
  • Posiłek regeneracyjny dla krwiodawców
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Posiłek regeneracyjny dla krwiodawców
  • Posiłek regeneracyjny dla krwiodawców
  • Posiłek regeneracyjny dla krwiodawców

Posiłek regeneracyjny dla krwiodawców

RCKiK w Warszawie uprzejmie informuje krwiodawców, że od sierpnia 2020r będziemy wydawać posiłek regeneracyjny dla krwiodawców w postaci pakietu 9 czekolad.

Krwiodawcy mogą także otrzymać napój gorący lub  soczek