• Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi
 • Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi
 • Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi
 • Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi
 • Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi

Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi

USTAWY

 1. Ustawa dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 681, z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 350, z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 281 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 2602)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dziennik Ustaw poz. 235)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dziennik Ustaw poz. 1742)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dziennik Ustaw poz. 1677)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 119)