• Oddanej krwi
  • Oddanej krwi
  • Oddanej krwi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Oddanej krwi
  • Oddanej krwi
  • Oddanej krwi

Oddanej krwi

Treść w przygotowaniu

Przelicznik donacji

Rodzaj donacji Liczba oddanych donacji w poszczególnych latach
Rodzaj donacji Wielkość donacji po 23.02.2006 15.10.98 - 23.02.06 do 14.10.1998
Krew Pełna ml
Osocze ml
Płytki krwi ml
Oddano łącznie (w przeliczeniu na krew pełną) 0 ml krwi i/lub jej składników