• Nowy środek transportu krwi - Fundacja Jednym Śladem
  • Nowy środek transportu krwi - Fundacja Jednym Śladem
  • Nowy środek transportu krwi - Fundacja Jednym Śladem
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Nowy środek transportu krwi - Fundacja Jednym Śladem
  • Nowy środek transportu krwi - Fundacja Jednym Śladem
  • Nowy środek transportu krwi - Fundacja Jednym Śladem

Nowy środek transportu krwi - Fundacja Jednym Śladem

Od marca 2017 r. z Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie rozpoczęło współpracę z Fundacją "Jednym Śladem", w zakresie realizacji działań związanych z transportem krwi i jej składników.

MotoAmbulans Yamaha Tenere XT660Z lub Yamaha Tracer 700 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 na zlecenie Działu Ekspedycji dostarcza krew i jej składniki zamówione przez podmioty lecznicze współpracujące z RCKiK w Warszawie.

Pojazdy wyposażone są w odpowiednie lodówki przeznaczone do transportu składników krwi w warunkach monitorowanych oraz sygnalizację świetlno-dźwiękową umożliwiającą poruszanie się na zasadach przewidzianych dla pojazdów uprzywilejowanych.

Współpracę podjęto w celu usprawnienia transportu krwi i jej składników w ramach doskonalenia jakości realizowanych przez RCKiK zadań.

 

 

Nowy środek transportu krwi - Fundacja Jednym Śladem