• Metody i częstotliwość oddawania krwi
  • Metody i częstotliwość oddawania krwi
  • Metody i częstotliwość oddawania krwi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Metody i częstotliwość oddawania krwi
  • Metody i częstotliwość oddawania krwi
  • Metody i częstotliwość oddawania krwi

Metody i częstotliwość oddawania krwi

Krew pełna

1

Jest pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym, że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

2

Jednorazowo od osoby ważącej co najmniej 50 kg lub więcej można pobrać 450± 45 ml krwi (1jednostka)

3

Jeżeli dawca został poddany zabiegowi aferezy, pobranie krwi pełnej może nastąpić najwcześniej po upływie 48 godzin od tego zabiegu, z wyjątkiem zabiegu erytroaferezy

4

Całkowita jednorazowa utrata krwinek czerwonych przez dawcę nie może przekroczyć wartości, która w warunkach izowolemicznych doprowadziłaby do obniżenia stężenia hemoglobiny u dawcy poniżej 110g/l (6,8mmol/l)

Osocze

1

Objętość każdorazowo pobieranego osocza( bez antykoagulantu) nie przekracza 16%  szacowanej całkowitej objętości krwi, obliczonej na podstawie płci, wzrostu i masy ciała dawcy.

Odpowiada to w przybliżeniu  10ml objętości pobranej na 1 kg. m.c.

2

Od jednego dawcy nie można pobrać w okresie roku więcej niż 25 litrów osocza (objętość netto, bez antykoagulantu).

3

Od jednego dawcy można pobrać w okresie tygodnia nie więcej niż 1,5 litra osocza (objętość netto, bez antykoagulantu).

4

Jednorazowo, bez uzupełnienia objętości krwi krążącej, od dawcy  można pobrać metodą

plazmaferezy 650ml osocza (objętość netto, bez koagulantu).

5

Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 2 tygodnie, chyba, że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy

6

Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej  co najmniej :

1) 4 tygodnie od dnia pobrania krwi pełnej;

2) 4 tygodnie od dnia wykonania zabiegu trombaferezy albo zabiegu aferezy, albo pobrania 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy;

3) 12 tygodni od dnia pobrania 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy.

Zabiegi aferezy

1

Zabiegi trombaferezy i leukaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku.

2

Przerwy między zabiegami trombaferezy i lekuaferezy nie są krótsze niż 4 tygodnie

3

W szczególnych przypadkach, takich jak konieczność kilkakrotnego przetoczenia KKP od jednego dawcy, przerwy między zabiegami mogą zostać, za zgodą lekarza skrócone do 48 godzin.

4

W przypadku pobierania metodą aferezy  jednocześnie osocza, krwinek płytkowych  lub krwinek czerwonych, łączna objętość pobranych składników krwi netto nie przekracza 13% całkowitej objętości krwi dawcy, jednakże maksymalnie 650 ml.

W przypadku przekroczenia tej objętości należy zastosować odpowiedni płyn  uzupełniający.

5

Przerwa między dwoma kolejnymi oddaniami jednostki  KKCz metodą erytroaferezy jest taka sama, jak w przypadku pobrania krwi pełnej.

6

Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej i pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy

nie może  być krótsza niż 12 tygodni.

7

Przerwa pomiędzy pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy a pobraniem krwi pełnej

lub następnym zabiegiem podwójnej erytroaferezy nie może być krótsza niż 24 tygodnie;

całkowita utrata krwinek czerwonych w ciągu roku nie może przekraczać wartości dozwolonej

dla dawców krwi pełnej; jednorazowo od dawcy można pobrać metodą erytroaferezy najwyżej 400ml krwinek czerwonych (objętość bez płynu konserwującego).

8

Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej  lub pobraniem 1 jednostki KKCz metodą  erytroaferezy  a następnym pobraniem krwi metodą aferezy nie obejmującą pobrania jednostki KKCz, nie może być krótsza niż 4 tygodnie.

9

Zabieg trombaferezy  może być wykonany po przerwie wynoszącej co najmniej:

1) 8 tygodni od dnia pobrania krwi  pełnej,

2) 4 tygodnie od dnia pobrania osocza metodą plazmaferezy albo pobrania 1 jednostki KKCz metodą erytroaferezy;

3) 12 tygodni od dnia pobrania 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy.

Inne zabiegi

1

Częstotliwość  wykonywania innych zabiegów jest ustalana przez lekarza