• Kryteria kwalifikacji dawców w zakresie zakażeń SARS-CoV-2
 • Kryteria kwalifikacji dawców w zakresie zakażeń SARS-CoV-2
 • Kryteria kwalifikacji dawców w zakresie zakażeń SARS-CoV-2
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Kryteria kwalifikacji dawców w zakresie zakażeń SARS-CoV-2
 • Kryteria kwalifikacji dawców w zakresie zakażeń SARS-CoV-2
 • Kryteria kwalifikacji dawców w zakresie zakażeń SARS-CoV-2

Kryteria kwalifikacji dawców w zakresie zakażeń SARS-CoV-2

Szanowni krwiodawcy, przypominamy iż nadal obowiązują specjalne zasady ze względu na utrzymywanie się zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2.

Kryteria kwalifikacji dawców w zakresie zakażeń SARS-CoV-2:

 1. Dawcy z potwierdzonym COVID-19 nie mogą oddawać krwi lub osocza.

 2. Dawcy prawdopodobnie/potencjalnie narażeni na SARS-CoV-2 ( nadzór epidemiologiczny) mogą oddawać krew lub osocze po okresie nie krótszym niż 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 lub w trakcie diagnostyki.

 3. Dawcy po powrocie z kraju z utrzymującą się lokalną transmisją zakażeń SARS-CoV-2 mogą oddawać krew lub osocze po okresie nie krótszym niż 10 dni od powrotu do Polski.

Lista krajów, po powrocie z których obowiązuje czasowa dyskwalifikacja z przyczyn epidemiologicznych aktualizowana jest przez IHiT na podstawie danych ECDC oraz GIS co dwa tygodnie. Lista ta umieszczona jest na naszej stronie internetowej.

 1. Dawcy, którzy wyzdrowieli z potwierdzonego COVID-19, mogą oddawać krew lub jej składnik po okresie nie krótszym niż:

 • 14 dni od udokumentowanych dwóch negatywnych wyników badania RNASARS-CoV-2 z górnych dróg oddechowych, lub

 • 28 dni od ustąpienia objawów, lub

 • 18 dni po zakończeniu izolacji.

 1. Dawcy, którzy objęci byli kwarantanną mogą oddawać krew/osocze po okresie nie krótszym niż 18 dni od jej zakończenia.