• Informacja dla krwiodawców
  • Informacja dla krwiodawców
  • Informacja dla krwiodawców
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Informacja dla krwiodawców
  • Informacja dla krwiodawców
  • Informacja dla krwiodawców

Informacja dla krwiodawców

Szanowni krwiodawcy!
Przypominamy iż nadal obowiązują specjalne zasady ze względu na utrzymywanie się zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2.

Mimo otwarcia granic kraju , osoby , które powracają z zagranicy nie mogą oddawać krwi przez 14 dni od powrotu.Dawcy prawdopodobnie/potencjalnie narażeni na SARS-CoV-2 mogą oddawać krew lub osocze po okresie nie krótszym niż 14 dni od ostatniego kontaktu z potwierdzonym przypadkiem COVID-19
Dawcy, którzy objęci byli kwarantanną mogą oddawać krew/osocze po okresie nie krótszym niż 14 dni od jej zakończenia.
Dawcy, którzy wyzdrowieli z potwierdzonego COVID-19, mogą oddawać krew /osocze po okresie nie krótszym niż 14 dni od udokumentowanych dwóch negatywnych wyników badania wirusowego RNA z górnych dróg oddechowych. 

Prosimy dawców o informowanie o stanie zdrowia (a zwłaszcza przekazywania informacji dotyczących zakażeń dróg oddechowych) oraz o kontakcie z osobą zakażoną, w okresie 14 dni od donacji.