• Informacja dla dawców po szczepieniach przeciwko COVID-19
  • Informacja dla dawców po szczepieniach przeciwko COVID-19
  • Informacja dla dawców po szczepieniach przeciwko COVID-19
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Informacja dla dawców po szczepieniach przeciwko COVID-19
  • Informacja dla dawców po szczepieniach przeciwko COVID-19
  • Informacja dla dawców po szczepieniach przeciwko COVID-19

Informacja dla dawców po szczepieniach przeciwko COVID-19

RCKiK w Warszawie informuje krwiodawców / kandydatów na dawców krwi, którzy poddają się szczepieniu przeciwko COVID-19:

1. Po szczepieniu obowiązuje 7 dniowa dyskwalifikacja czasowa od oddania krwi lub jej składników
2. W przypadku wystąpienia reakcji poszczepiennej - można oddawać krew lub jej składniki 7 dni po całkowitym ustąpieniu objawów tej reakcji.