• Galerie
  • Galerie
  • Galerie
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Galerie
  • Galerie
  • Galerie

Uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa w RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75 w dniu 22.11.2013 r.Powrót do listy