• Galerie
  • Galerie
  • Galerie
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Galerie
  • Galerie
  • Galerie

Zdjęcia z akcji krwiodawstwa przy udziale ambulansów RCKiK w Warszawie do pobierania krwiPowrót do listy