• Formularz dla Organizatora
  • Formularz dla Organizatora
  • Formularz dla Organizatora
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Formularz dla Organizatora
  • Formularz dla Organizatora
  • Formularz dla Organizatora

Formularz dla Organizatora

Formularz dla organizatora akcji krwiodawstwa


Organizator zobowiązuje się do:
Organizator zobowiązuje się do:
1. Uzyskania zgody od zarządcy terenu na postawienie ambulansu
2. Zabezpieczenia miejsca postoju ambulansu zgodnego z zasadami ruchu drogowego
3. Zapewnienia swobodnego wjazdu do miejsca postoju i wyjazdu ambulansu z miejsca postoju

Organizator zapewnia:

Dostęp do źródła prądu 380V
Dostęp do toalet dla dawców i personelu RCKiK w Warszawie
Pomieszczenie stacjonarne

Organizator zobowiązuje się do:
1. Uzyskania zgody od zarządcy budynku na zorganizowanie akcji krwiodawstwa
2. Zapewnienia miejsca parkingowego dla samochodu transportowego z RCKiK w Warszawie
3. Zapewnienia dostępności pomieszczenia w dniu realizacji poboru krwi
4. Zapewnienia dostępu do źródła prądu

Organizator zapewnia:

Pomieszczenia o łącznej powierzchni 50-60 m2
Dostęp do toalet dla dawców i personelu RCKiK w Warszawie
Stoły i krzesła
Oświetlenie dzienne
Szatnię
dostęp do sieci internetowej bezprzewodowej

FORMULARZ WYPEŁNIA SIĘ DOPIERO PO TELEFONICZNYM LUB E-MAILOWYM UZGODNIENIU TERMINU

RCKiK zastrzega sobie możliwość:

  1. Rezygnacji z realizacji poboru krwi w przypadku nie przesłania formularza oraz w sytuacji braku kontaktu telefonicznego z Organizatorem
  2. Odstąpienia od realizacji akcji z przyczyn niezależnych od RCKiK w Warszawie, o czym niezwłocznie powiadomi Organizatora

W przypadku konieczności dokonania zmian w realizacji ekipy wymagany jest kontakt Organizatora akcji krwiodawstwa z Działem Promocji, Statystyki i Szkoleń RCKiK w Warszawie oraz ponowne przesłanie Formularza    

Przyjęcie Formularza dla Organizatora możliwe jest po wypełnieniu wszystkich rubruk.

W przypadku wydrukowania Formularza w .pdf prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres: 
promocja@rckik-warszawa.com.pl