• Dział AZP
  • Dział AZP
  • Dział AZP
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Dział AZP
  • Dział AZP
  • Dział AZP

Dział AZP

Do zadań Działu Administracji i Zamówień Publicznych należy:

  • zakupy i zaopatrzenie RCKiK w Warszawie i Oddziałów Terenowych
  • obsługa, naprawy i konserwacje sprzętu
  • utrzymywanie wysokiego poziomu stanu sanitarno - estetycznego pomieszczeń RCKiK
  • organizowanie przetargów
  • prowadzenie remontów w Oddziałach Terenowych RCKiK
  • organizowanie transportu zaopatrzeniowego Oddziałów Terenowych oraz związanego z wyjazdami ekip pobierających krew w terenie

 

Przemysław Dąbski - Specjalista do spraw zamówień publicznych

Grzegorz Piłka - Inspektor do spraw technicznych

tel.: 22 514 60 04/63

 

Dział czynny w godzinach: 7.00 – 14.35