• Działy i Pracownie
  • Działy i Pracownie
  • Działy i Pracownie
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Działy i Pracownie
  • Działy i Pracownie
  • Działy i Pracownie

Działy i Pracownie

 

 Działy i Pracownie    Dział laboratoryjny    Dział immunologii transfuzjologicznej    Dział preparatyki      Dział zapewnienia jakości

 

 

                 
 Dział ekspedycji    Dział promocji, statystyki i szkoleń    Dział AZP    Dział finansowo-księgowy      
Działy i Pracownie
   

 

 

             

Działy i Pracownie