• Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi

Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi

Harmonogram Szkoleń dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Informujemy, że z dniem 01.02.2015 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
Nowy numer: 07 1130 1017 0020 1467 2820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego

Organizator szkolenia: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (tel.: 22 514 60 32)

1.     04.01. -  05.01.2018 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

2.     15.01. -  16.01.2018 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

3.     29.01. -  31.01.2018 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe

4.     01.02. -  02.02.2018 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

5.     12.02. -  13.02.2018 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

6.     26.02. -  27.02.2018 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

7.     01.03. -  02.03.2018 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające    

8.     12.03. -  14.03.2018 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe

9.      05.04. -  06.04.2018 r.     (20 - 30 osób)  uzupełniające

10.    16.04. - 17.04.2018 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

11.     19.04. -  20.04.2018 r.    (20 - 30 osób)  uzupełniające

12.    14.05.  - 15.05.2018 r.     (20 - 30 osób)  uzupełniające

13.    17.05.  -  18.05.2018 r.    (20 - 30 osób)  uzupełniające

14.    28.05. -  30.05.2018 r.     (20 - 30 osób)  podstawowe  

15.    11.06. -  13.06.2018 r.     (20 - 30 osób)  podstawowe

16.    25.06. -   26.06.2018 r.     (20 - 30 osób)  uzupełniające

17.    10.09.  -  11.09.2018 r.     (20 - 30 osób)  uzupełniające

18.    13.09. -  14.09.2018 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

19.    17.09. - 19.09.2018 r.       (20 - 30 osób)  podstawowe

20.    24.09. -  25.09.2018 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniający

21.    01.10.  -  02.10.2018 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające 

22.    29.10.  -  31.10.2018 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe

23.    05.11.  -  07.11.2018 r.       (20 - 30 osób)  podstawowe 

24.    22.11.  -  23.11.2018 r.       (20 - 30 osób)  uzupełniające

25.    03.12. -  04.12.2018 r.       (20 - 30 osób)  uzupełniające

26.   13.12. -  14.12.2018 r.         (20 - 30 osób) uzupełniajacy

Szkolenia dla pielęgniarek/położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników realizowane są w siedzibie głównej RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75 - sala wykładowa obok szatni (wejście od ul. Nobla 2), rozpoczęcie zajęć - godz. 9.00
tel.: 22 514 60 32

Regulamin szkolenia

Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi