• Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi
  • Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi

Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi

Harmonogram Szkoleń dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Informujemy, że z dniem 01.02.20105 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
Nowy numer: 07 1130 1017 0020 1467 2820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego

Organizator szkolenia: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

1.     04.01. -   05.01.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

2.     16.01. -   18.01.2017 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe

3.     01.02. -   02.02.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

4.     16.02.  -  17.02.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

5.     27.02.  -  28.02.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

6.     01.03.  -  03.03.2017 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe

7.     13.03.  -  14.03.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające    

8.     03.04.  -  04.04.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

9.     06.04.  -  07.04.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

10.   19.04.  -  21.04.2017 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe

11.   15.05.  -  16.05.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

12.   18.05.  -  19.05.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

13.   29.05.  -  31.05.2017 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe

14.   12.06.  -  14.06.2017 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe  

15.   26.06.  -  27.06.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

16.   11.09. -   12.09.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

17.   14.09.  -  15.09.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

18.   18.09.  -  20.09.2017 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe 

19.   25.09.  – 26.09.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

20.   02.10.  -  04.10.2017 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe

21.   06.11.  -  07.11.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające 

22.   27.11.  -  29.11.2017 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe

23.   04.12.  -  06.12.2017 r.      (20 - 30 osób)  podstawowe 

24.   11.12.  -  12.12.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

25.   14.12. -   15.12.2017 r.      (20 - 30 osób)  uzupełniające

Szkolenia dla pielęgniarek/położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników realizowane są w siedzibie głównej RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75 - sala wykładowa obok szatni (wejście od ul. Nobla 2), rozpoczęcie zajęć - godz. 9.00

Regulamin szkolenia

Dla pielęgniarek i/lub położnych, dokonujących przetaczania krwi