• Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej
  • Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej
  • Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej
  • Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej
  • Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej

Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej

 

 

 

 

 

Harmonogram szkoleń dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej

edycja 2017/2018:

 

16 – 20.10.2017 r.  19 – 23.03.2018 r. 
23 – 27.10.2017 r. 09 – 13.04.2018 r.
13 – 17.11.2017 r. 23 – 27.04.2018 r.
20 – 24.11.2017 r. 07 – 11.05.2018 r.
08 – 12.01.2018 r. 21 – 25.05.2018 r. 
22 – 26.01.2018 r. 04 – 08.06.2018 r. 
05 – 09.02.2018 r. 18 – 22.06.2018 r. 
19 – 23.02.2018 r. 03 – 07.09.2018 r.
05 – 09.03.2018 r.  

 

 

Szkolenia dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej odbywają się w siedzibie RCKiK przy ul. Saskiej 63/75 - sala wykładowa na parterze obok szatni  (wejście od ul. Nobla 2), godz. 9.00.

Szkolenia prowadzone są w grupach maksymalnie 30. osobowych. Wymagane jest pisemne zgłoszenie przez koordynatora stażu do Działu Promocji, Statystyki i szkoleń, nr tel./fax. 22 514 60 31. Prosimy o poprzedzenie pisemnego zgłoszenia kontaktem telefonicznym w celu sprawdzenia czy wybrany termin jest możliwy do zarezerwowania.

Dalsze szczegóły dotyczące sposobu realizacji szkolenia określa Regulamin szkolenia dla lekarzy stażystów organizowanego w RCKiK w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że RCKiK zastrzega sobie możliwość dokonywania ewentualnych zmian niniejszego harmonogramu.

Regulamin szkolenia Wzór pisma dla koordynatorów
 Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej  Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej