• Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej
  • Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej
  • Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej
  • Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej
  • Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej

Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej

 

 

 

 

 

Harmonogram szkoleń dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej

edycja 2016/2017:

 

17 – 21.10.2016 r.  20 – 24.03.2017 r. 
24 – 28.10.2016 r. 10 – 14.04.2017 r.
14 – 18.11.2016 r. 24 – 28.04.2017 r.
21 – 25.11.2016 r. 08 – 12.05.2017 r.
09 – 13.01.2017 r. 22 – 26.05.2017 r. 
21 – 25.11.2016 r. 05 – 09.0.2017 r.
23 – 27.01.2017 r. 05 - 09.06.2017 r.
06 – 10.02.2017 r. 19 - 23.06.2017 r.
20 – 24.02.2017 r. 04 – 08.09.2017 r.
06 – 10.03.2017 r.  

 

 

Szkolenia dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej odbywają się w siedzibie RCKiK przy ul. Saskiej 63/75 - sala wykładowa na parterze obok szatni  (wejście od ul. Nobla 2), godz. 9.00.

Szkolenia prowadzone są w grupach maksymalnie 30. osobowych. Wymagane jest pisemne zgłoszenie przez koordynatora stażu do Działu Promocji, Statystyki i szkoleń, nr tel./fax. 22 514 60 31. Prosimy o poprzedzenie pisemnego zgłoszenia kontaktem telefonicznym w celu sprawdzenia czy wybrany termin jest możliwy do zarezerwowania.

Dalsze szczegóły dotyczące sposobu realizacji szkolenia określa Regulamin szkolenia dla lekarzy stażystów organizowanego w RCKiK w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że RCKiK zastrzega sobie możliwość dokonywania ewentualnych zmian niniejszego harmonogramu.

Regulamin szkolenia Wzór pisma dla koordynatorów
 Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej  Dla lekarzy stażystów w zakresie transfuzjologii klinicznej