• Cennik badań komercyjnych
  • Cennik badań komercyjnych
  • Cennik badań komercyjnych
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Cennik badań komercyjnych
  • Cennik badań komercyjnych
  • Cennik badań komercyjnych

Cennik badań komercyjnych

BADANIA KOMERCYJNE

L.p.

Badanie

CENA

1

Antygen HBs

25,00

2

Przeciwciała anty-HCV

35,00

3

Przeciwciała anty-HIV

25,00

4

Kiła (przeciwicała anty-Tp)

7,00

5

Morfologia

5,00

6

OB

3,00

7

ALAT

7,00

8

ASPAT

7,00

9

Glukoza

7,00

10

Mocznik

7,00

11

Kwas moczowy

7,00

12

Kreatynina

7,00

13

Białko całkowite

7,00

14

Albumina

7,00

15

Bilirubina całkowita

7,00

16

Cholesterol HDL

7,00

17

Trójglicerydy

7,00

18

Oznaczenie grupy krwi

(układ AB0, Rh), przeglądowe badanie przeciwciał

40,00

19

Oznaczenie grupy krwi

( układ AB0, Rh), przeglądowe badanie przeciwciał- cito

80,00

20

Oznaczenie grupy krwi z wpisem na kartę KREWKART - 2 badania

100,00

21

Wpisanie grupy krwi na kartę KREWKART

20,00 +VAT

 

BADANIA DO WIZY

L.p.

Badanie

CENA

VAT

WARTOŚĆ

1

Przeciwciała anty-HIV + przeciwciała anty-Tp (kiła)

46,00

10,58

56,58

2

Przeciwciała anty- Tp (kiła)

15,00

3,45

18,45

3

Przeciwciała anty-HIV

40,00

9,20

49,20