:: O Centrum
:: Prawo
:: Finanse
:: Rejestry
:: Menu użytkowe

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP-u

Poniższa instrukcja obłsugi dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których są udostępniane informacje publiczne. Podmiot jest zobowiązany przez ustawę do utworzenia, utrzymania i aktualizowania stron BIP.

Przeglądanie:
Po lewej stronie witryny BIP usytułowane jest menu przedmiotowe - czyli lista grup tematycznych, w których zestawiono informacje publiczne dostępne w BIP. Do treści wybranej pozycji użytkownik uzyskuje dostęp przez kliknięcie w daną pozycję menu.

Na stronach BIP dane prezentowane są w postaci sformatowanego tekstu HTML bądź w formie załącznika w formacie PDF. Do przeglądania plików PDF musi być zainstalowana aplikacja ACROBAT READER na komputerze osoby przeglądającej strony BIP.

Drukowanie treści:
Użytkownik ma możliwość wydruku treści strony aktualnie wyświetlanej. Może tego dokonać przez zaznaczenie wybranego fragmentu tekstu, a następnie korzystając z menu przeglądarki wybierać kolejno: plik->drukowanie-> zaznaczony fragment.

Wyszukiwarka:
Po prawej stronie umieszczona została wyszukiwarka treści. W celu odnalezienia poszukiwanych informacji wystarczy wpisać szukane słowo w pole tekstowe i kliknie przycisk szukaj, a zostaną wyświetlone strony zawierające szukany tekst.

Dodatkowe informacje:
Użytkownik ma również możliwość dostępu do informacji publicznych udostępnionych na głównej stronie BIP posiadającą adres URL: www.bip.gov.pl

Na każdej stronie podmiotowej BIP, użytkownik może przejść na główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej klikając na logo BIP znajdujące się w górnym prawym rogu.

Jeżeli użytkownik chce oglądnąć główną stronę internetową Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie może kliknąć na logo RCKiK usytułowanego w górnej części każdej strony, bądź wybrać odpowiednią pozycję z menu.

Informacje o redaktorach BIP:
Informacje o osobach redagujących zawartość niniejszego serwisu można uzyskać przez wybranie z menu pozycji: Redaktorzy BIP-u.


autor: , data: 01-04-2007 19:11, liczba odwiedzin: 3972