:: O Centrum
:: Prawo
:: Finanse
:: Rejestry
:: Menu użytkowe

PROWADZONE REJESTRY

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie


prowadzi następujące rejestry:

Rejestr dawców krwi

Rejestr osób zdyskwalifikowanych na stałe

Rejestr powikłań poprzetoczeniowych

autor: , data: 02-04-2007 12:48, liczba odwiedzin: 5286