:: O Centrum
:: Prawo
:: Finanse
:: Rejestry
:: Menu użytkowe

PODSTAWY PRAWNE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

prowadzi działalność na podstawie:

1. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 1997r., Nr 106, poz. 681 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz 654, z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (Dz. UrzMZ. z 2012 r., Nr 53),
4. Inne przepisy regulujące krwiodawstwo i krwiolecznictwo oraz działalność leczniczą.


autor: , data: 01-04-2007 18:55, liczba odwiedzin: 4776