• Apel do krwiodawców
  • Apel do krwiodawców
  • Apel do krwiodawców
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Apel do krwiodawców
  • Apel do krwiodawców
  • Apel do krwiodawców

Apel do krwiodawców

Apel do krwiodawców


Krwiodawstwo to misja i wielki test odpowiedzialności.
 
Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona.
 
Zgłaszajcie się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bo krew jest teraz bardzo potrzebna.
 
 
To czas mądrych wyborów i decyzji. Dlatego oddaj krew i przyłącz się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie człowiekowi.
Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”.
 
Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.
 
Czekamy na Was w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce.