• Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na rok 2019.
  • Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na rok 2019.
  • Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na rok 2019.
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na rok 2019.
  • Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na rok 2019.
  • Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na rok 2019.

Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na rok 2019.

1. Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na rok 2019.

2. Korekta planu 2019 r.