• Zakup dwóch w pełni zautomatyzowanych urządzeń do wykonywania badań immunohematologicznych pracujących w technice mikrokolumnowej żelowej w ramach rozbudowy i unowocześnienia istniejącego systemu oraz materiałów eksploatacyjnych
  • Zakup dwóch w pełni zautomatyzowanych urządzeń do wykonywania badań immunohematologicznych pracujących w technice mikrokolumnowej żelowej w ramach rozbudowy i unowocześnienia istniejącego systemu oraz materiałów eksploatacyjnych
  • Zakup dwóch w pełni zautomatyzowanych urządzeń do wykonywania badań immunohematologicznych pracujących w technice mikrokolumnowej żelowej w ramach rozbudowy i unowocześnienia istniejącego systemu oraz materiałów eksploatacyjnych
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zakup dwóch w pełni zautomatyzowanych urządzeń do wykonywania badań immunohematologicznych pracujących w technice mikrokolumnowej żelowej w ramach rozbudowy i unowocześnienia istniejącego systemu oraz materiałów eksploatacyjnych
  • Zakup dwóch w pełni zautomatyzowanych urządzeń do wykonywania badań immunohematologicznych pracujących w technice mikrokolumnowej żelowej w ramach rozbudowy i unowocześnienia istniejącego systemu oraz materiałów eksploatacyjnych
  • Zakup dwóch w pełni zautomatyzowanych urządzeń do wykonywania badań immunohematologicznych pracujących w technice mikrokolumnowej żelowej w ramach rozbudowy i unowocześnienia istniejącego systemu oraz materiałów eksploatacyjnych

Zakup dwóch w pełni zautomatyzowanych urządzeń do wykonywania badań immunohematologicznych pracujących w technice mikrokolumnowej żelowej w ramach rozbudowy i unowocześnienia istniejącego systemu oraz materiałów eksploatacyjnych ZP/PN/23/2018

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Informacja z otwarcia ofert. 
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.