• Zakup i dostawę 2 szt. urządzeń do zgrzewania i etykietowania drenów dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Zakup i dostawę 2 szt. urządzeń do zgrzewania i etykietowania drenów dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Zakup i dostawę 2 szt. urządzeń do zgrzewania i etykietowania drenów dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zakup i dostawę 2 szt. urządzeń do zgrzewania i etykietowania drenów dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Zakup i dostawę 2 szt. urządzeń do zgrzewania i etykietowania drenów dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Zakup i dostawę 2 szt. urządzeń do zgrzewania i etykietowania drenów dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Zakup i dostawę 2 szt. urządzeń do zgrzewania i etykietowania drenów dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/21/2018

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Informacja z otwarcia ofert. 
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.