• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych ZP/PN/20/2018

  1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Informacja z otwarcia ofert. 
  4. Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty.