• Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/19/2018

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Pytanie i odpowiedź do SIWZ nr 1  02-10-2018 r.
 4. Informacja o złożonych ofertach.
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.