• Remont części pomieszczeń Oddziału Terenowego nr 27 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Remont części pomieszczeń Oddziału Terenowego nr 27 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Remont części pomieszczeń Oddziału Terenowego nr 27 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Remont części pomieszczeń Oddziału Terenowego nr 27 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Remont części pomieszczeń Oddziału Terenowego nr 27 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
  • Remont części pomieszczeń Oddziału Terenowego nr 27 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie