• Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego separatorów komórkowych wraz z wyposażeniem i kompatybilnymi jednorazowymi zestawami do pobierania składników krwi.
  • Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego separatorów komórkowych wraz z wyposażeniem i kompatybilnymi jednorazowymi zestawami do pobierania składników krwi.
  • Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego separatorów komórkowych wraz z wyposażeniem i kompatybilnymi jednorazowymi zestawami do pobierania składników krwi.
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego separatorów komórkowych wraz z wyposażeniem i kompatybilnymi jednorazowymi zestawami do pobierania składników krwi.
  • Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego separatorów komórkowych wraz z wyposażeniem i kompatybilnymi jednorazowymi zestawami do pobierania składników krwi.
  • Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego separatorów komórkowych wraz z wyposażeniem i kompatybilnymi jednorazowymi zestawami do pobierania składników krwi.