• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych  do pobierania i preparatyki krwi.
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych  do pobierania i preparatyki krwi.
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych  do pobierania i preparatyki krwi.
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych  do pobierania i preparatyki krwi.
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych  do pobierania i preparatyki krwi.
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych  do pobierania i preparatyki krwi.